Sim Viettel

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000đ 60 Đặt mua
2 Viettel 0983.333.111 85.000.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0975.322222 250.000.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0981.375.517 490.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0987.488.924 490.000đ 59 Đặt mua
6 Viettel 0961.403.790 490.000đ 39 Đặt mua
7 Viettel 0394.356.056 390.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0985.628.400 490.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0375.214.086 390.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 0964.467.827 490.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0974.834.209 490.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0394.172.072 390.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0978.078.723 490.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0987.399.603 490.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 0961.914.206 490.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0969.398.418 490.000đ 57 Đặt mua
17 Viettel 0347.84.4004 390.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 0972.544.810 490.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0974.713.429 490.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0967.637.064 490.000đ 48 Đặt mua
21 Viettel 0976.285.312 490.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0332.406.439 390.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0979.846.490 490.000đ 56 Đặt mua
24 Viettel 0983.136.253 490.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3