Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

- Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
- Để tìm sim kết thúc bằng 2345, quý khách nhập vào *2345
- Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 2345, nhập vào 097*2345

Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 08.6866.1982 8.950.000 54 Đặt mua
2 Viettel 0368.88.1982 8.800.000 53 Đặt mua
3 Viettel 0867.67.1982 5.350.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0976.03.1982 3.580.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0962.49.1982 2.690.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0981.74.1982 3.580.000 49 Đặt mua
7 Viettel 08.6789.1982 22.500.000 58 Đặt mua
8 Viettel 0377.89.1982 5.350.000 54 Đặt mua
9 Viettel 0328.99.1982 2.690.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0964.96.1982 3.580.000 54 Đặt mua
11 Viettel 0866.99.1982 7.550.000 58 Đặt mua
12 Viettel 0972.40.1982 3.580.000 42 Đặt mua
13 Viettel 0366.68.1982 7.150.000 49 Đặt mua
14 Viettel 0866.86.1982 7.150.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0979.75.1982 3.590.000 57 Đặt mua
16 Viettel 0398.89.1982 4.490.000 57 Đặt mua
17 Viettel 0968.43.1982 2.690.000 50 Đặt mua
18 Viettel 0867.77.1982 7.150.000 55 Đặt mua
19 Viettel 0979.44.1982 3.590.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0865.55.1982 7.150.000 49 Đặt mua
21 Viettel 0333.36.1982 4.490.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0356.66.1982 7.150.000 46 Đặt mua
23 Viettel 03.8686.1982 13.500.000 51 Đặt mua
24 Viettel 0979.76.1982 8.000.000 58 Đặt mua
25 Vinaphone 0828.98.1982 7.310.000 55 Đặt mua
26 Vinaphone 0838.77.1982 2.200.000 53 Đặt mua
27 Vinaphone 082.558.1982 1.034.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 083.678.1982 7.030.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 082.556.1982 1.034.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 082.887.1982 1.740.000 53 Đặt mua
31 Vinaphone 083338.1982 2.200.000 45 Đặt mua
32 Vinaphone 0838.5.9.1982 959.000 53 Đặt mua
33 Vinaphone 082.666.1982 6.390.000 48 Đặt mua
34 Vinaphone 082.888.1982 8.780.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0919.27.1982 3.080.000 48 Đặt mua
36 Vinaphone 0823.95.1982 1.190.000 47 Đặt mua
37 Vinaphone 081.737.1982 1.034.000 46 Đặt mua
38 Vinaphone 0825.99.1982 1.190.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0823.97.1982 1.190.000 49 Đặt mua
40 Vinaphone 083.888.1982 7.030.000 55 Đặt mua
41 Vinaphone 0825.93.1982 1.034.000 47 Đặt mua
42 Vinaphone 0833.99.1982 5.750.000 52 Đặt mua
43 Vinaphone 08.1978.1982 3.030.000 53 Đặt mua
44 Vinaphone 081775.1982 2.200.000 48 Đặt mua
45 Vinaphone 082.345.1982 8.050.000 42 Đặt mua
46 Vinaphone 085.345.1982 1.190.000 45 Đặt mua
47 Vinaphone 083.523.1982 1.034.000 41 Đặt mua
48 Vinaphone 0823.91.1982 1.034.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 083339.1982 2.380.000 46 Đặt mua
50 Vinaphone 0822.62.1982 1.034.000 40 Đặt mua
51 Vinaphone 0823.93.1982 1.280.000 45 Đặt mua
52 Vinaphone 0858.99.1982 1.034.000 59 Đặt mua
53 Vinaphone 085.494.1982 959.000 50 Đặt mua
54 Vinaphone 082.551.1982 1.034.000 41 Đặt mua
55 Vinaphone 0834.3.9.1982 959.000 47 Đặt mua
56 Vinaphone 08.1979.1982 5.380.000 54 Đặt mua
57 Vinaphone 0828.97.1982 1.650.000 54 Đặt mua
58 Vinaphone 0858.58.1982 2.470.000 54 Đặt mua
59 Vinaphone 083.555.1982 7.310.000 46 Đặt mua
60 Vinaphone 085.779.1982 2.380.000 56 Đặt mua
61 Vinaphone 085.666.1982 6.390.000 51 Đặt mua
62 Vinaphone 083.323.1982 1.190.000 39 Đặt mua
63 Vinaphone 085.789.1982 2.470.000 57 Đặt mua
64 Vinaphone 082.555.1982 4.040.000 45 Đặt mua
65 Vinaphone 08.5678.1982 16.500.000 54 Đặt mua
66 Vinaphone 0823.98.1982 1.190.000 50 Đặt mua
67 Vinaphone 0834.67.1982 2.380.000 48 Đặt mua
68 Vinaphone 0817.36.1982 959.000 45 Đặt mua
69 Viettel 038.54.7.1982 959.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 0828.93.1982 1.650.000 50 Đặt mua
71 Vinaphone 0825.97.1982 1.190.000 51 Đặt mua
72 Vinaphone 085676.1982 1.034.000 52 Đặt mua
73 Vinaphone 0839.88.1982 2.380.000 56 Đặt mua
74 Vinaphone 0822.65.1982 1.034.000 43 Đặt mua
75 Vinaphone 0855.33.1982 1.190.000 44 Đặt mua
76 Vinaphone 082.818.1982 1.650.000 47 Đặt mua
77 Vinaphone 0828.95.1982 1.650.000 52 Đặt mua
78 Vinaphone 082.885.1982 1.740.000 51 Đặt mua
79 Vinaphone 0839.7.6.1982 959.000 53 Đặt mua
80 Vinaphone 08.1977.1982 3.280.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status